JET  MBAK JET MBAK POP JAWA
Surinaamse Javanen hebben absoluut een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de muziek in Suriname. De Surinaamse Pop-Jawa muziek heeft haar invloed  gehad op de in Suriname aanwezige muziekvormen en omgekeerd. Stanley Sidoel (oud voorzitter), van de Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie (VHJI) is  hier stellig van overtuigd. Als voorbeeld noemt hij artiesten zoals Ragmad Amatstam, Harto Soemodihardjo, Eddy Assan  en Oesje Soekatma, die hun stempel hebben gedrukt op  de Surinaamse popmuziek. Vandaag de dag zijn er in Suriname heel veel Javaanse jongeren die muziekproducties leveren en hits hebben gescoord.
Van oorsprong is de terbangan Arabisch/Islamitisch. Arabieren gebruiken deze trommuziek ook. Door de invloed van de Islam is het naar Indonesie gebracht   en eigen gemaakt door Indonesiers. ''Vroeger werd het alleen tijdens religieuze evenementen opgevoerd, maar door de jaren heen is de invloed van  de Surinaamse omstandigheden heel groot geweest'', zegt Sidoel. De laatste jaren wordt terbangan niet alleen tijdens religieuze activiteiten  gebracht, maar ook als entertainment tijdens openbare festiviteiten. Het repertoire is ook anders. Melodieen van populaire liedjes  worden nu ook opgevoerd. Het is echt een Surinaamse ontwikkeling, waar we trots op mogen zijn vindt Sidoel. Om deze ontwikkeling te belichten werd tijdens een festival in het kader van de Herdenking Javaanse Immigratie in Suriname een lezing georganiseerd met als  inleider Johan Sarmo. Met het festival wil de VHJI het publiek  een ander kijk geven op deze Surinaams-Javaans muziekvorm en een ander gevoel. Sidoel:  ''De bedoeling van het festival is om deze muziekvorm levend te houden en te bewaren. De VHJI voelt zich verplicht om deze  vorm van muziek te behouden voor ons nageslacht''.
Een  andere muziekvorm die door jongere Surinaamse Javanen wordt gebezigd is de terbangan. Het is een traditionele muziek- vorm, bestaande uit hoofdzakelijk drums,  zoals je bij de marrons apinti drum hebt. Deze muziekvorm werd door de Javaanse Immigranten uit Java meegenomen.  
Surinaamse Javanen hebben bijgedragen tot ontwikkeling muziek
mbakjet,razo,salto,sranan